Läänemere teema

Kuidas läheb Läänemerel?

Naftatransport ja merelinnud

Oil transportation and seabirds

Õpetajate meetodimess 2015

2014 oli Soome lahe aasta

Noorte deklaratsioon Soome lahe kaitseks

Läänemere teema käsitlemine kujundava hindmaise võtmes ( siit leiab erinevaid materjale):

Läänemere teema hindmaismudel