Teemapäevad

TEEMAPÄEVAD 2019/2020

Traditsiooniline Harjumaa 8. klasside teemapäev toimus 1. novembril 2019 . a. Viimsi Koolis.

Sellel korral oli lektoriks TLÜ õppejõud geograaf Sirje Siska ja teemaks „Brasiilia“. Õpilased kuulasid huvitavat ettekannet Brasiilia eriilmelisest loodusest .  Loengut ilmestasid kaunid fotod ja videoklipid.

Traditsiooniliselt järgnes loengus kuuldu ja nähtu põhjal viktoriin, kus õpilased võisid kasutada oma märkmeid.

Seekordsel teemapäeval osaleid   õpilased järgmistest koolidest :  Aruküla Phikool, Keila Kool  Kiili Gümnaasium,  Kose Gümnaasium,  Kuusalu Keskkool,  Loksa Gümnaasium, Nissi Põhikool,  Oru Põhikool , Püünsi Kool , Saku Gümnaasium  ,Saue Gümnaasium,  Tabasalu Ühisgümnaasium , Viimsi Kool ja Ääsmäe Põhikool.

Võistkondi oli kokku   27, sest suured koolid võisid teemapäevale saata mitu võistkonda. Tasavägise võistluse võitis Püünsi Kool, järgnesid Tabasalu Gümnaasiumi 2 ja 3 võistkond ( II koha jagamine )  ning  Saku Gümnaasiumi 1 võistkond ( III koht)

TEEMAPÄEVAD 2017/2018

1. Selle õppeaasta I teemapäev Harjumaa koolide 8. klassi õpilaste 3-liikmelistele õpilasvõistkondadele toimus 21.novembril 2017 Saue Gümnaasiumis.
Traditsiooniliselt algas üritus loenguga teemal “USA loode osa rahvuspargid” ( lektoriks Sirje Siska) , millele järgnes teemakohane viktoriin. Kokku osales 35 võistkonda. Aitäh korraldajale Ulvi Urgardile ja lektorile Sirje Siskale.
Tulemustega saab tutvuda  Geograafia teemapäev I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teemapäevad 2016/ 2017

Teemapäev: 2.11.2016 – Kose Gümnaasiumis

  1. Geograafia 16. 02.2017 16. 02.2017 – Saku Gümnaasium . Teemaks oli “Euroopa Liidu geograafia ja ajalugu”. Lektoriks professor Ivar Raig.
    Osales 24 võistkonda Harju maakonna erinevatest koolidest. Viktoriin koosnes 12. küsimusest ja võistlus kujunesid tasavägiseks.

  2. Tulemused 226.04.2017– Laagri Koolis , kus  esinejaks oli Kristo Elias, kes rääkis oma dokumentaalfilmide tegemise kogemusest Aafrikas.

Teemapäevad 2015/ 16

SAUE

VIIMSI

Harjumaa 8. klasside õpilastele mõeldud III teemapäev toimus 26. aprillil Viimsi Koolis. Lektoriks oli tuntud geoloog ja rännumees Igor Tuuling Tartu Ülikoolist, kes rääkis teemal “Mäed kui kontrastide kujundajad looduses läbi rännumehe vaateprisma”. Traditsiooniliselt järgnes ettekandele viktoriin räägitu ja nähtu põhjal. Teemapäeval osales 33 Harjumaa kooli.

25. novembril toimus Oru Põhikoolis Harjumaa koolide I geograafia teemapäev “Hüljes -maadeuurija ja ökoloog”, esinejaks Mart Jüss
Viktoriin oli väga tasavägine. Parimad olid seekord:
Viimsi I
Kehra II
Kose II
Saku III
Saue G B

Kokkuvõte:1. teemapäev 2015 Oru Pk
Järgmine teemapäev on 2016.a veebruaris Sauel
Pildid:

8.04. 2015 toimus Kuusalu Keskkoolis Harjumaa III teemapäev. Teemaks oli sellel korral “Lähis- Ida enne ja nüüd ” ( Süüria ja Jordaania) ning lektoriks Tallinna Ülikooli lektor ja Kuusalu keskkooli ajalooõpetaja Virve Raidla.
Tulemused olid järgmised:
1 Tabasalu Ühisgümnaasium
2 Saue Gümnaasium I
3 Kehra Gümnaasium
4 Viimsi Kool II 8b
5 Viimsi Kool I 8f
6 Kuusalu Keskkool
Suur tänu ürituse korraldajatele Kuusalu Koolist ja õpetajatele, kes lapsi üritusel saatsid ning viktoriini läbiviimisel abistasid :
Tulemused:
3geogr-Kuusalu-kokkuvote (2)

II geograafia teemapäev

toimus 18. veebruaril 2015.a. Laagri Koolis . Teemaks oli sellel korral Ghana ning esinejaks Liina Saaremäe, kes saabus sellest riigist aasta alguses. Osa võttis 31 võistkonda. Õpilased olid tublid, asjalikud ja aktiivsed. Täname ka suurepäraseid õpetajaid, kes lapsed teemapäevale suunasid!

Ise leiame, et üldiselt sujus päev kenasti. Siiski oleksime võinud vähemalt osa viktoriini küsimusi teha vastusevariantidega, sest niivõrd loomingulisi vastuseid oli keeruline kontrollida. Siinkohal hästi suur aitäh õpetajatele, kes ülima professionaalsusega parandamisnaiskonnas kaasa lõid:
Eliko Kõiv, Riina Talvik, Ülle Vänto, Kersti Ojassalu
Tulemused olid järgmised:
I koht Viimsi Kool 8.d klassi võistkond
II koht Saue Gümnaasiumi III võistkond
III-IV koht Kose Gümnaasiumi II võistkond
III-IV koht Viimsi Kooli 8.f klassi võistkond

Aitäh korraldajatele- Merike Palts ja Siiri Evard !
Kokkuvõttev tabel : Teemapäev II tulemsued

TEEMAPÄEVAD 2014/ 2015
I teemapeäv Saue Gümnaasiumis, teemaks UUS- MEREMAA, lektoriks Kalev Kukk
Tulemused: I geograafia teemapäev 2014 SG_saatmiseks

19.11.2013 toimus Saue Gümnaasiumis selle õppeaasta I Harjumaa 8.klassi õpilaste geograafia teemapäev. Osales 29 õpilasvõistkonda. Bioloogiaõpetaja Uku Praks pidas loengu ja näitas enda tehtud fotosid teemal: “Parasvöötme metsade floora”. Pärast kohvipausi toimus väike viktoriin nii kuuldud loengu kui ka teiste loodusainete õpitulemuste põhjal.
Pingelises konkurentsis osutuks võitjaks Kuusalu Keskkooli 8.a klassi võistkond.
Auhinnalised kohad said ka Risti PK, Tabasalu G II, Paldiski PK, Ääsmäe PK, Saku G I, Saku G II, Viimsi KK II, Saue G C, Tabasalu G I ja Aruküla PK võistkonnad.
“Oli tore päev!” võttis keskkonnateadlikkuse suurendamise eesmärgil läbi viidud teemapäeva kokku õpilasürituse korraldaja Ulvi Urgard.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA