Töölehed

Siit on võimalik alla laadida erinevaid töölehti.

1.  Peeter Sipelgas,  Viimsi Keskkool- Katsete kirjeldused, mida saab kasutada  huvi tekitamiseks  algkooliõpilastes loodusainete vastu:

(Praktilsied tööd: VEDELIKE VOOLAMINE – mittenjuutoni-vedelikud, VEE PINDPINEVUS ehk papiralli, VEE KAREDUS)

Katsed_huvi_tekitamiseks

2. Ave LoiguRistiku Põhikool7. klass. Organismid ja keskkond. Eesti taimede näitel. autor: Ave Loigu

7. klass. Kisklus. Eesti kiskjate näitel. Autor: Ave Loigu

3. Sirje Siska – RÜHMATÖÖ JUHEND, mis on koostatiud filmi Põhja-Eesti paekallas ( MTÜ Geoguide Baltoscandia , 2007 ) põhjal
Töölehed Filmi Põhja.doc1

4. Kersti Ojassalu töölehed:

7. klass Vulkaanid. Iseseisev töö

Vulkaanid- uurimuslik õpe1

Eelhindmaine teema Jõed

Magmatism ja vulkanism_ 11_ klass