Integratsioon

1. Viimsi Kooli õpetaja Külli Tähe poolt koostatud koostööprojektid eesti keele ja loodusainete vahel ( ainetevaheline lõiming)

Integratsiooniprojekt_kirjandus_geograafia_ 8.kl _õppevara

Integratsiooniprojekt_kirjandus_geograafia_ bioloogia 7.kl _õppevara