Projektid

Liit on osalenud koostööprojektides, mille tulemusena valmisid järgmised õppematerjalid:
1. Uuendus ja loovus keskkonnaahriduses– seminari kogumik
seminari_kogumik
2. Loodusmatkad Tallinna koolidele– õppevahend
Loodusmatkad_koolidele_EST
3. Metsa toidab– õppematerjal
metsamapp