PÜÜK

Haridusühenduste suveseminari materjalid ja mõningad meeleolukad fotod leiate järgnevalt lingilt:

https://www.innove.ee/opetaja-ja-koolijuhi-areng/haridusuhenduste-suveseminar-7-8-augustil-2019/

PÜÜK 3

(Materjale leiad:  http://www.innove.ee/et/yldharidus/esf-programmid/yldhariduse-pedagoogide-kvalifikatsiooni-tostmine/opetajaprogrammi-tegevused/vorgustikud/pyyk-3 )

Kolmas Pedagoogide Ühenduste Ülene Koostööpäev (PÜÜK) toimus  Tallinna Reaalkoolis 3. novembril 2012.

Koostööpäeva teema oli  „Ettevõtlik õpetaja”

Koostööpäeva programmis olid järgmised ettekanded:

 • Innovatsioon hariduses – meie ühine ülesanne (Natàlia Maldonado Martín, Kataloonia Haridusministeerium, Hispaania).
 • Õppija toetamisest üksteise õpetamiseni Web 2.0 vahenditega (Fabrizio Maggi, Pavia Ülikool, Itaalia).
 • Elus pole juhuseid, on vaid võimalused (Birgy Lorenz, Pelgulinna Gümnaasium, Tallinna Ülikool
 • Innovatsioon kooli argielus (Jaana Vasama, Turu Ülikooli, Soome)
 • Avatus ja pealehakkamine on pool võitu (Kristi Rahn, Gustav Adolfi Gümnaasium).
 • Maastikumäng kui õppevorm (Maret Vihman, TÜ Narva Kolledž)
 • Kolm õppesuunda kooli praktikas (Irina Bahramova, Narva Soldino Gümnaasium).
 • Eesti parim õpilasfirma 2012 – Student Network (Martin Tammvee, Joan Kangro, Silver Vapper, Tallinna 21. Kool)
 • Jutt jookseb suust suhu ja käest kätte (Eesti vanasõna).

Loodusainete Õpetajate Liidu esindajana viibis üritusel Kersti Ojassalu

PüüK2

( Ettekandeid leiadhttp://www.innove.ee/et/yldharidus/esf-programmid/yldhariduse-pedagoogide-kvalifikatsiooni-tostmine/opetajaprogrammi-tegevused/vorgustikud/pyyk-2)

Teised Pedagoogide Ühenduste Ülesed  Koostööpäevad (töökogemuslikud  päevad teadmiste vahetamiseks ning tegevusele innustamiseks) toimusid   8.-9. august 2012 Nelijärve Puhkekeskus

Koostööpäeva teemaks oli  LÕIMING ÕPPEAINETES

Lõimingu eesmärgiks on pakkuda õpilastele motiveeritud õppimist, seostada teadmisi õpilasest ja tema huvidest lähtuvalt ning soodustada sellega õpilase aktiivsust.

Koostööpäevade eesmärk oli luua aktiviseeriv ja koostöine õpikeskkond, mis

PÜÜK 2- Liitu tutvustav stend

 • suurendab pedagoogide ühenduste vahelist ühtekuuluvustunnet;
 • võimaldab luua tähendusi võrgustikupõhisele koostööle;
 • annab teadmisi  õppeainete seostamisest õppekava lõimingu kontekstis.

Esimesel päeval  esinesid ettekannetega:

Merle Tammela – „Inimestevaheline koostöö. Meeskonnatöö. Positiivsust kasvatades kasvatame koostöötahet ja tugevdame meeskonnatunnet“

 Anne Küüsmaa “Loomisrõõm on kõige suurem rõõm, matemaatika lõiming teiste õppeainetega“,

Silja Pihelgas-  „Loodusklasside ja  looduses õppimise Rocca Al Mare koolis

Õnnela Lembke –  „Projekt “Sillad” – lõimingu võimalusi erinevate kooliastmete ja õppeainete vahel“,

Eesti Olümpiaakadeemia esindajad Helve Israel , Jaak Jalakas, Leelo Paju ja Reele Remmelkoor-  „Nii teoreetiline kui praktiline ülevaade kooliolümpiamängudest kui õppeainetevahelise lõimingu heast näitest ning toetava, aktiviseeriva ja koostöise  õpikeskkonna kujunemist“.

Et parasjagu olid  käimas olümpiamängud, siis lõppes esimene päev OLÜMPIAMÄNGUDEGA, kus kõikidest osavõtjatest said  sportlased . Esindati Rootsit, Saksamaad, Soomet ja Suurbritanniat. Toimus pidulik avatseremoonia, võistlused, kultuuriprogramm ja lõpetamine. Eesti Olümpiaakadeemia poolt  korraldatud KOOLIOLÜMPIAMÄNGUD  on hea näide  õppeainetevahelise lõimingust.

Teist koostööpäeva alustasid

Elbe Metsatalu, Margit Luts, Ene Saar–  „Ettevõtlikkuse ja ettevõtluse teemade lõimisest põhikooli õppekavas“.

Järgnes tegevus töötubades, Valida oli järgmiste töötubade vahel

1. töötuba 2. töötuba 3. töötuba 4. töötuba 5. töötuba
„Lõiming läbi loova kirjutamise“Krista SaadojaElina VeeringOru Põhikool „Kool keset elu“Siiri KallionSirje KülaviirRocca al Mare Kool „ Ainetevahelise lõimingu võimalusi“Ülle LiiberTartu Ülikool „Lõiming põhikooli õppekavas“Heli MändTallinna Arte Gümnaasium „Teeme KOOS“Liivi Türbsal, Taimi SchmidtHea Algus

Õhtupoolikul oli võimalus matkata metsas ja õppida tundma taimi („Mets kui apteek“ ), millele järgnes nuputamisviktoriin metsaelustiku kohta.

Koostööpäevad lõppesid töötubades tehtu kokkuvõttega.

Eesti Looduainete Õpetajate Liitu esindasid üritusel Kersti Ojassalu ja Merike Sepp

Tutvu ka: http://koolielu.ee/info/readnews/178386/liming-on-inimeste-alles-siis-ppeainete-vahel

PÜÜK 1

Pedagoogide Ühenduste Ülene Koostööpäev  toimus 22. märtsil 2012 aastal Rocca al Mare Koolis . Selle korraldasid koostöös ESFi programm “Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014” ja Tiigrihüppe Sihtasutus. Programmijuht oli Keiu Tamm, ja programmi koordinaator Elve Kukk

Aineühenduste koostööpäevale oli kokku tulnud üle  180 osaleja 15st aineühendusest. Selline ettevõtmine oli esmakordne   Kohalviibijad said  juurde uusi teadmisi teemal ” KUJUNDAV HINDAMINE JA HINDAMISMUDELID

Ürituse eesmärgiks oli luua aktiviseeriv ja koostöine õpikeskkond, mis

 • suurendab pedagoogide ühenduste vahelist ühtekuuluvustunnet;
 • võimaldab luua tähendusi võrgustikupõhisele koostööle;
 • annab teavet aktiivselt tegutsevatest pedagoogide ühendustest;
 • annab teadmisi hindamismudelitest, nende koostamis- ja kasutamisvõimalustest õppetunnis.

Koostööpäeval oli võimalus tutvustada ka oma aineühendust ja õpitubades mitmesuguseid ideid, kuidas õppetööd põnevamaks ja huvitavamaks muuta.

Koostööpäeva alustuseks kuulati ettekandeid “Hindamine kui emotsioon” (Siivi Hansen, psühhoterapeut, koolitaja ) ja “ Kujundav hindamine kui terviklik õppeprotsess” ( Mari- Mall Feldschmidt).  Järgnesid tegevused töötubades.

Eesti Loodusainete Õpetajate Liidu esindajatena  viisid töötuba läbi Viimsi Keskkooli I ja II kooliastme loodusõpetuse õpetajad Jaanika Pärnamägi, Merle Sepp ja Merike Sepp, kes tutvustasid  eesmärgistamise,  hindamismudelite ja tagasisidestamise  tähtsust õppeprotsessi läbiviimisel.

( vt. ka http://www.ekk.edu.ee/122421)

Materjalid leiad : http://www.ekk.edu.ee/programmid/programm-uldhariduse-opetajate-kvalifikatsioon/osalemisvoimalused/pedagoogide-uhenduste-ulene-koostoopaev-22032012