Koolitused

Programmi „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014“ üldeesmärk: pedagoogide kutsealase arengu toetamine on süsteemne ja järjepidav kogu pedagoogilise karjääri jooksul.

Selle raames toimus pedagoogide ühenduste aktiivsetele liikmetele koolitus Argumenteerimine . Ürituse organiseerijaks oli INNOVE ja koolitajaks Siim Ruul
Materjali teema kohta leiab järgmistelt aadressidelt.
http://www.vaitluskoolitus.ee/et
https://prezi.com/-rmzctgzp8oj/miks/
https://prezi.com/8-4yrrhujuli/untitled-prezi/