The Baltic Sea Challenge – Läänemere Väljakutse

bsc-banner

Baltic Sea Challenge’s vision is clean, productive and shared Baltic Sea

The Baltic Sea Challenge is a free-of-charge, international network that is focused on protecting waters and is open to all organisations. The actors in the Baltic Sea Challenge network have committed to take concrete action to protect waters and the Baltic Sea on a voluntary basis, exceeding the requirements of law and their own core operations. The actors involved can use the network to find partners, share information, and learn and work together to improve the state of the waters. The Baltic Sea Challenge network provides the members with a channel that they can use to tell other actors about their work, gain access to versatile events and find new co-operation partners.

The Association of the Estonian Nature Study Teachers joined the network in May, 2015.

We recognise that reconciling the need to utilise the sea with efforts to improve its ecological status presents a challenge. We challenge our organisation to take action to ensure the good status of the Baltic Sea, in order to strengthen the shared sense of ownership of our waters and the responsibility for their well-being. We take up this shared challenge voluntarily, with actions and cooperation that exceed the requirements of the law and our core operations, in order to reduce our contribution to the nutrient loading in the Baltic Sea, and to help restore the good status of the sea.

Goal of our activities are:

  • to promote awareness of the state of the Baltic Sea, opportunities to influence this matter and how these opportunities are connected to the economic use of the sea and competitiveness;
  • to strengthen the participation of various interest groups, and expand their thoughts about the Baltic Sea.

In order to achieve this goal we take concrete actions like

  • Publishing at least 1 Baltic Sea related article in year in an environmental education magazine „Kägu”;
  • Cooperating with other actors, specially with the teachers within the Network in Finland and Latvia;
  • Supporting professional and innovative teaching of nature studies, including ESD and marine issues in the Estonian schools.

Action plan

 

More information at

www.balticseachallenge.net

https://www.facebook.com/TheBalticSeaChallenge

https://twitter.com/BSC_network

https://loodusaineteliit.wordpress.com/oppematerjalid/laanemere-teema/

 

Läänemere väljakutse (the Baltic Sea Challenge) on rahvusvaheline Läänemere päästmiseks loodud võrgustik, mis pöörab peatähelepanu konkreetsetele kohaliku mõjuga tegevustele.

„Läänemere väljakutse” algatati 2007. aastal, mil Turu ja Helsingi linnapead otsustasid panustada Läänemere olukorra parandamisse. Oma tegevusega soovivad linnad näidata üles oma head tahet Läänemere saastetaseme vähendamisel ja inspireerida nii teisigi.

Projekti partneriteks on linnad ja kohalikud omavalitsused, ettevõtted, vabaühendused, ametiühingud, koolid ja haridusettevõtted. Üheskoos võetakse ette tegevusi, mis parandavad nii kohaliku vee olukorda kui vee kvaliteeti terves Läänemeres.

Eesti Loodusainete Õpetajate Liit ühines võrgustikuga 2015. aastal.  Võtsime ülesandeks vahendada õpetajatele ajakohast teavet Läänemere olukorrast, leida ja välja töötada uudseid õpetamisviise mereteema käsitlemiseks ning teha koostööd Soome, Läti ja Rootsi õpetajatega.

Liidu tegevuskava

 

Rohkem teavet

www.balticseachallenge.net

https://www.facebook.com/TheBalticSeaChallenge

https://twitter.com/BSC_network

https://loodusaineteliit.wordpress.com/oppematerjalid/laanemere-teema/