Õppematerjalid

Pedagoogiliste õppevahendite pakett

Põllumajandus ja maaelu areng

Hiljutised uuringud on näidanud, et Euroopa Liidu linnaelanikud ja eriti noored tunnevad, et nad kaotavad sideme põllumajandusliku toidutootmisega. Samuti ei tea linnanoored, millist laiapõhjalisemat rolli täidavad põllumajandustootjad meie ühiskonnas ja majanduses, kaitstes lisaks toidu tootmisele keskkonda ja loodusvarasid ning hoides Euroopa maapiirkondades elu alal. Käesolev pakett koostati noorte teadlikkuse tõstmiseks.

https://ec.europa.eu/agriculture/teachers-pack/index_et?fbclid=IwAR0YoSDAr9r85Bzna0gR1kgeU0UPyx3aVgZ74iun4f0dTnO9l3gugsFPwNs#tab-0-1

Loodusfilmid Tallinna loomaaias

Koolidel on hea võimalus vaadata Matsalu loodusfilmide festivali filme Tallinna loomaaias. Filmid on eestikeelsete subtiitritega. Hind õpilase kohta on 2€ ja lisatasu eest saab tellida ka samal teemal ekskursiooni loomaaias koolile sobival ajal. Filmipilet ei sisalda sissepääsu loomaaeda. Filme näidatakse loomaaia keskkonnahariduskeskuses loomaaia lääneväravas aadressil Ehitajate tee 150.

Matsalu loodusfilmide festivali filmid on sisukad, harivad ning faktidel põhinevad. Erinevad teemad pakuvad võimalusi ühendada filmivaatamine mõne õppeteemaga või pakkuda õpilastele lihtsalt meelelahutuslikku, aga samas õpetlikku elamust. Vaata: http://tallinnzoo.ee/loodusharidus/loodusfilmid-loomaaias/

eLoodus?

NatureGate eLooduse abil saab heita pilgu eluslooduse põnevasse maailma ning õppida tundma sadu Eestile omaseid looma-, taime- ja seeneriigi esindajaid. Liike saab otsida nii eesti- kui ladinakeelse liiginimetuse, süstemaatilise registri ja liigi esitähe järgi. Kõik siinkäsitletavad liigid on varustatud just selle portaali jaoks kirjutatud liigikirjeldustega ning kvaliteetsete loodusfotodega. Lisaks on võimalik kuulata loodushääli ning sisestada (ja uurida) vaatlusandmeid. Oleme loonud ka põneva virtuaalse liigimääraja mis aitab loodushuvilistel erinevate liikidega tutvuda – proovi järele, see on lihtne, kiire ja lõbus!

VAATA: http://e.loodus.ee/

KESKKONNAKLIPID

Keskkonnaridusliku sisuga õppeklipid jagunevad üheksa peateema alla: “Ökoloogilised põhiprotsessid”, “Ilm ja kliima”, “Eesti looduse arengulugu”, “Elurikkus ja looduskaitse Eestis”, “Eesti loodusvarad ja nende kasutamine”, “Tarbimine”, “Keskkonnaprobleemid”, “Säästev areng ühiskonnas”, “Universumi ja elu evolutsioon”.

Vaata: http://www.keskkonnaharidus.ee/foto-ja-video-pank/keskkonnahariduslikud-oppeklipid/

KESKKONNAKOMPASS

Keskkonnakompass kutsub avastama Eesti looduse mitmekülgseid väärtusi. Metsade, veekogude ja soode koosluste pildi- ja videogaleriid avavad elamuslikke „aknaid“ meie kooslustesse. Siin leiate nii tavalisi kui erilisi liike, samuti põnevaid teemasid ja tegevusi.

  • Keskkonnakompass sobib loodushuvilisele koosluste ja liikide tundmaõppimiseks.
  • Keskkonnakompassi abil saavad õpilased koolis valmistada ette oma külastuse looduskeskusesse.
  • Keskkonnakompassi abil saab kavandada loodusretki lähtudes erinevatest rollidest, mis suunavad looma seoseid looduse, kultuuri, majanduse ja sotsiaalse keskkonna vahel.
  • Keskkonnakompassi abil saavad õpilased luua erinevaid loovtöid, uurimusi ja praktilisi töid.

Keskkonnakompass toetab koolide ja looduskeskuste koostööd. Õppevahend seob ühtseks tervikuks digitaalse õppekeskkonna, õppetöö ainetundides ning õuesõppe looduskeskuses.

Tutvu materjalidega: http://www.keskkonnakompass.ee/et

Sameworld Edukit

Maailmahariduslik õppematerjal keskkonnaõiglusest ja -rändest pakub juhendeid aktiivtegevuseks koolis ja materjale õpetajale aadressil:

http://edu-kit.sameworld.eu/?lang=et

ESTIC

ESTIC ( Eesti- Island) projekti raames valminud õppematerjalid geograafiatundide sisustamiseks leiad siit
https://viimsigeo.wordpress.com/

Metoodiline käsiraamat bioloogia õpetamiseks gümnaasiumis

Materjal pakub õpetajale tuge bioloogia õpetamisel eesti keeles ning aitab vene keelt kõneleval õpilasel paremini mõista õpitavat materjali. Raamat on üles ehitatud tunnikonspektide kogumikuna, milles käsitletakse 30 bioloogia riikliku õppekava teemat, viidates ka seostele keemia õppekavaga. Abistamaks õppijat aine sisu mõistmisel ja omandamisel  on kasutusele võetud lõimitud aine ja keeleõppe (LAK) metoodika. Õppetekstidele lisanduvad õppeülesanded, harjutused, keeleõppe ülesanded jms.

Click to access 4-metoodiline-kc3a4siraamat-bioloogia-c3b5petamiseks-gc3bcmnaasiumis.pdf

Taskutark

Rahvakultuuri Keskus http://www.rahvakultuur.ee töölehed aadressil

http://www.taskutark.ee/

ERR raadiosaade “Teaduse helisõnastik”:

http://teadus.err.ee/salv?saade=211

ERR raadiosaade “Rakett”:

http://teadus.err.ee/salv?saade=623

ERR teadussaade “Rakett 69”:

http://www.rakett69.ee/

ERR telesaade “Keskkonnake”: http://arhiiv.err.ee/seeria/keskkonnake/haridus/31

ERR telesaade “Õpiõu”:

http://arhiiv.err.ee/seeria/opiou/haridus/31

ERR telesaade “Arktikast Antarktikasse”:

http://arhiiv.err.ee/seeria/arktikast-antarktikasse/haridus/31

Tartu Ülikooli Loodusmuuseumi loodushariduslikud materjalid : http://natmuseum.ut.ee/389350