Keskkonnaameti uudised

Kõigi keskkonnahariduslike õppevahendite, sh õppemängude, rändnäituste, õpimappide ja filmiklippide tutvustused ja laenutusinfo on leitavad Keskkonnahariduse portaalist.

Harjumaa ja Tallinna  keskkonnahariduse infopäev . Ettekanded vaata: https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/keskkonnaharidus/keskkonnahariduse-infopaevad

Looduskaitsekuu- artiklid

 

Keskkonnaameti kodulehelt leiad uudiseid ja õppeprogramme: Keskkonnaharidus

Keskkonnahariduse infopäevad 2014
Keskkonnahariduse infopäevad toimuvad 04. septembrist kuni 11. septembrini. Infopäevad on kõikjal tasuta, kuid eelregistreerimisega. Täpsemalt maakonna infopäeva päevakavas
http://www.keskkonnaamet.ee/teenused/keskkonnaharidus-2/keskkonnahariduse-infopaevad-2013/

Advertisements