Üritused

Keskkonnahariduse konverents 2013
Keskkonnaamet korraldas 30.0ktoobril 2013 Tallinnas keskkonnahariduse konverentsi “Puhas vesi hoiab elu”, milles keskenduti veele kui elutähtsale loodusressursile.
Konverentside eesmärgiks oli teavitada osalejaid veeressursside kaitsmise tähtsusest, sest ilma veeta ei ole elu. Soovitud tulemusteni jõudmiseks tuleb teha koostööd erinevate valdkondade ja osapooltega ning just seetõttu on ÜRO kuulutanud 2013. aasta rahvusvaheliseks veealase koostöö aastaks.
Ettekannetega saad tutvuda kodulehel : http://www.keskkonnaamet.ee/teenused/keskkonnaharidus-2/keskkonnahariduse-konverentsid/

Praxise seminar„Säästvat arengut toetav haridus – mis, kellele, miks ja kuidas?“.toimus neljapäeval, 27. septembril  Tallinnas Praxise seminariruumis Tornimäe 5

Säästvat arengut toetava hariduse teema on Eesti haridussüsteemis tõusnud üheks oluliseks sõlmküsimuseks. See on riikliku õppekava üks läbivatest teemadest. Selleks on välja töötatud riiklik programm, igasse maakonda on valmimas selleks otstarbeks ettenähtud hariduskeskused, lisaks on valminud mitmed teemat käsitlevad uuringud. Samas on nii analüüsid kui ka arutelud juhtinud tähelepanu sellele, et säästvat arengut toetava hariduse teemaga on seotud mitmeid ebaselgeid küsimusi – nt mõisted ja nähtuse sisu, eri osapoolte rollid ja vastutus rakendamise toetamisel. Lisamaks teemasse selgust ning sooviga vahetada mõtteid esilekerkinud arutelupunktide osas, korraldab Praxis selleteemalise seminari. Arutelu on asjakohane ka arvestades, et Haridus- ja Teadusministeerium on uue haridusstrateegia koostamist algatamas. Seminarile ootame teemaga kokkupuutuvaid erinevaid organisatsioone ja eksperte.

Üritusel osales  Loodusainete Õpetajate Liidu esindajana Kersti Ojassalu

Seminari ettekanded leiad siit:

PRAXIS_jatkusuutlik_kool_

JõeKKH tugivorgustik_Sahtel

Praxis_seminar_27092012_Kirss

Praxis Säästev areng mõisted selgeks 27 09 12 KPeterson