„Eksperdilt õpetajale, õpetajalt lastele“

Keskkonnaagentuur kutsub Teie kooli esindajat (hea, kui tulijal oleks kokkupuude keskkonna või loodusainetega) 27. augustil kl 10.00 Keskkonnaagentuuri paaritunnisele infoseminarile. Keskkonnaagentuuri alla kuuluv Riigi Ilmateenistus tähistab tänavu oma 100 tegutsemisaastat. Selle tähistamiseks ning parema keskkonnahariduse jagamiseks oleme pannud kokku õpetajatele mõeldud infoseminari, kus tutvustame abimaterjale, mida saate kasutada erinevas vanuses laste ja noorte õppetöös. Kokkupuutepunktideks … Jätka lugemist

Eesti Geoloogia Selts (EGEOS) kutsub suvepäevade raames osalema õpetajate programmis

Üritus toimub Võrtsjärve ääres Tamme paljandi juures ning Vehendi motellis 27. juulil 2019. Õpetajate programmis osalemine on huvilistele TASUTA! Ürituse orienteeruv kava, milles võib veel tulla väikeseid muudatusi, on järgnev: 11:00 – 12:00 Suvepäevade avamine ning Tamme paljandi geoloogilise tekke ja ehituse tutvustus (asukoht: Tamme paljand) 12:00 – 13:00 Lõuna paljandi juures ning sõit Vehendi … Jätka lugemist

Augustis oodatakse MUUSEUMIHARIDUSE INFOPÄEVALE!

Olete oodatud muuseumihariduse infopäevale Eesti Kunstimuuseumisse. Muuseumihariduse infopäeva „MÕK* ja RÕK* muuseumis“ fookuses on õppeainete lõimimine koolis ja muuseumis ning tulevikusuunad haridusmaastikul Eesti Kunstimuuseum korraldab kolmandat korda muuseumihariduse infopäeva õpetajatele ja koolijuhtidele. Teabepäev „MÕK* ja RÕK* muuseumis“ toimub 29. augustil 2019 kell 11.00–16.00 Kumu kunstimuuseumis. Muuseumihariduse infopäev keskendub õppeainete lõimimisele ja tulevikule orienteeritud ning loomingulise … Jätka lugemist

Kutse INFOPÄEVALE!

SA Innove kutsub õpetajaid Tallinnas toimuvale infopäevale, mille raames tutvustame valminud e-kogusid ning nende kasutamist igapäevases õppetöös. E-kogud on valminud kuues valdkonnas (eesti keel, matemaatika, loodusained, võõrkeeled, sotsiaalvaldkond ning üldõpetus (I ka)), mistõttu on ennekõike oodatud nende valdkondade õpetajad. Infopäev toimub SA Innove majas (Lõõtsa 4, Tallinn) 6. juunil kell 14.00–16.00. Lisainformatsiooni ja registreerimisvormi leiate … Jätka lugemist

Muuseumitunnid

Kunsti- ja keemia- ning füüsikatunnis Niguliste muuseumisse Niguliste muuseum kutsub põhikooli II–III astme ning gümnaasiumi õpilasi humanitaar- ja reaalaineid ühendavasse muuseumitundi „Kunstiuurijad“. Tund sobib hästi loodusainete tundide kokkuvõtteks kooliaasta lõpus. Haridusprogramm selgitab, kuidas on reaalteadustest kasu kunsti uurimisel. Haridusprogrammi eesmärgiks on tutvuda ühe Eesti olulisema keskaegse kunstiteosega, Rode kappaltariga aastast 1481, kasutades selleks loodusteadustes kasutatavaid … Jätka lugemist

e -ülesannete kogud

Rõõm on tõdeda, et uueks aastaks on taaskord Eksamite infosüsteemis (EIS) valminud suur hulk uusi e-ülesannete kogusid. Meeldetuletuseks: E-ülesannete kogud on elektroonilised ülesannete kogud, mis on abiks ning kasutamiseks kõikidele üldhariduskoolide õpetajatele ja õpilastele. Kogud on tasuta kättesaadavad kõikidele pedagoogidele nii eesti kui vene keeles. Enamuste kogude juurde kuulub ka diagnostiline test, mis annab õpetajale … Jätka lugemist

Osalege algatuses “Märgatud metsas”!

ELF lükkas käima algatuse “Märgatud metsas” Mida Sina metsas käies märkad? Eestimaa Looduse Fond (ELF) lükkas käima metsa loodusväärtustele pühendatud algatuse “Märgatud metsas” (#märgatudmetsas). Algatuse raames kutsutakse inimesi märkama ja jäädvustama metsas looduse jälgi ja põnevaid detaile. Kuidas kaasa lüüa? 1. Tee foto või videoklipp just sellest looduse jäljest ja detailist, mis Sulle metsas silma … Jätka lugemist

Gis päev 2018

Veel on kohti GIS-päeval toimuvale arvutiklassi GIS-koolitusele, registreeri end juba täna! Koolitusel tehakse läbi praktilisi harjutusi kartograafia, geoanalüütika ning veebikaartide koostamise vallast, mida on juba praeguseks edukalt kasutatud igapäevases õppetöös ja õpilaste uurimistöödes. See on hea viis täiendada nii enda oskusi kui ka teha õpilaste jaoks ainetunde huvitavamaks, tutvustades neile ka tööturul aina enam nõutud … Jätka lugemist

Koolitus „Video kui üks loodusainete tunde mitmekesistav võimalus“!

Koolitus toimus koostöös TLÜ Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudiga teisipäeval, 23. oktoobril Tallinna Ülikoolis Koolituse käigus saime ülevaate filmi loomise põhialustest ( üldplaan, suur plaan, detailplaan, keskplaan ) ning katsetasime praktiliselt, kuidas tekib üks lugu ehk koostasime režiistsenaariumi, filmisime ja monteerisime filmiklipiks. Meie õppepäeva juhendas TLÜ Meediainnovatsiooni ja digikultuuri tippkeskuse loomelabori produtsent Katrin … Jätka lugemist