PRESSITEADE

31.10.2019 Eesti Haridustöötajate Liit ja õpetajate aineliidud on üksmeelsel seisukohal, et põhikooli riiklikud lõpueksamid tuleb säilitada 15. oktoobril 2019 toimunud Riigikogu kultuurikomisjoni avalikul istungil ilmnes, et Eesti suurim haridustöötajaid koondav ametiühing, Eesti Haridustöötajate Liit (EHL), toetab sarnaselt õpetajate aineliitudega ühtsete ülesannetega põhikooli lõpueksamite säilitamist. Nimetatud organisatsioonide juhid pidasid vajalikuks seisukohti täpsustada ja ühtlustada ning seetõttu … Jätka lugemist

Sügismatk Keila- Joale

Eesti Loodusainete Liidu sügismatk viis seekord osalejad Keila- Joale. Keila-Joa lossi ja kogu pargiansamblit on viimastel aastatel oluliselt korrastatud. Tutvusime põhjalikumalt jõe läänekaldal oleva looduslähedasema pargiosaga ja põgusamalt jõe idakaldal asuva lossiansambliga. Alustasime oma matka parkla infotahvli juurest, kust Rüngamäge pidi siirdusime joani. Edasi liikusime mööda ajaloolist Meremõisa maanteed kuni Keila-Joa mõisnike (Benckendorff, Volkonski) kalmistuni. … Jätka lugemist

Õpetajad NAISSAAREL

27. augustil , enne pingelise kooliaasta algust, käisid Loodusainete Liidu õpetajad Naissaarel tutvumas saare kauni looduse ja huvitava ajalooga. Aitäh korraldajatele!    

GIS päev 13. novembril 2019

Sel aastal 13. novembril toimub juba järjestikus viieteistkümnes GIS-päev Tallinnas Rahvusraamatukogus. Nagu igal aastal, on ka sel aastal käimas GIS-päevale eelnevad konkursid, mille võitjaid vääriliselt GIS-päeva üritusel autasustatakse. Kuigi ürituseni on veel aega, kutsume üles kõiki geograafiaõpetajaid infot õpilastega jagama, et huvilised saaksid juba varakult mõtteid koguda ning soovi korral sel õppeaastal koostatud uurimistööd ja … Jätka lugemist

„Eksperdilt õpetajale, õpetajalt lastele“

Keskkonnaagentuur kutsub Teie kooli esindajat (hea, kui tulijal oleks kokkupuude keskkonna või loodusainetega) 27. augustil kl 10.00 Keskkonnaagentuuri paaritunnisele infoseminarile. Keskkonnaagentuuri alla kuuluv Riigi Ilmateenistus tähistab tänavu oma 100 tegutsemisaastat. Selle tähistamiseks ning parema keskkonnahariduse jagamiseks oleme pannud kokku õpetajatele mõeldud infoseminari, kus tutvustame abimaterjale, mida saate kasutada erinevas vanuses laste ja noorte õppetöös. Kokkupuutepunktideks … Jätka lugemist

Eesti Geoloogia Selts (EGEOS) kutsub suvepäevade raames osalema õpetajate programmis

Üritus toimub Võrtsjärve ääres Tamme paljandi juures ning Vehendi motellis 27. juulil 2019. Õpetajate programmis osalemine on huvilistele TASUTA! Ürituse orienteeruv kava, milles võib veel tulla väikeseid muudatusi, on järgnev: 11:00 – 12:00 Suvepäevade avamine ning Tamme paljandi geoloogilise tekke ja ehituse tutvustus (asukoht: Tamme paljand) 12:00 – 13:00 Lõuna paljandi juures ning sõit Vehendi … Jätka lugemist

Augustis oodatakse MUUSEUMIHARIDUSE INFOPÄEVALE!

Olete oodatud muuseumihariduse infopäevale Eesti Kunstimuuseumisse. Muuseumihariduse infopäeva „MÕK* ja RÕK* muuseumis“ fookuses on õppeainete lõimimine koolis ja muuseumis ning tulevikusuunad haridusmaastikul Eesti Kunstimuuseum korraldab kolmandat korda muuseumihariduse infopäeva õpetajatele ja koolijuhtidele. Teabepäev „MÕK* ja RÕK* muuseumis“ toimub 29. augustil 2019 kell 11.00–16.00 Kumu kunstimuuseumis. Muuseumihariduse infopäev keskendub õppeainete lõimimisele ja tulevikule orienteeritud ning loomingulise … Jätka lugemist

Kutse INFOPÄEVALE!

SA Innove kutsub õpetajaid Tallinnas toimuvale infopäevale, mille raames tutvustame valminud e-kogusid ning nende kasutamist igapäevases õppetöös. E-kogud on valminud kuues valdkonnas (eesti keel, matemaatika, loodusained, võõrkeeled, sotsiaalvaldkond ning üldõpetus (I ka)), mistõttu on ennekõike oodatud nende valdkondade õpetajad. Infopäev toimub SA Innove majas (Lõõtsa 4, Tallinn) 6. juunil kell 14.00–16.00. Lisainformatsiooni ja registreerimisvormi leiate … Jätka lugemist

Muuseumitunnid

Kunsti- ja keemia- ning füüsikatunnis Niguliste muuseumisse Niguliste muuseum kutsub põhikooli II–III astme ning gümnaasiumi õpilasi humanitaar- ja reaalaineid ühendavasse muuseumitundi „Kunstiuurijad“. Tund sobib hästi loodusainete tundide kokkuvõtteks kooliaasta lõpus. Haridusprogramm selgitab, kuidas on reaalteadustest kasu kunsti uurimisel. Haridusprogrammi eesmärgiks on tutvuda ühe Eesti olulisema keskaegse kunstiteosega, Rode kappaltariga aastast 1481, kasutades selleks loodusteadustes kasutatavaid … Jätka lugemist

e -ülesannete kogud

Rõõm on tõdeda, et uueks aastaks on taaskord Eksamite infosüsteemis (EIS) valminud suur hulk uusi e-ülesannete kogusid. Meeldetuletuseks: E-ülesannete kogud on elektroonilised ülesannete kogud, mis on abiks ning kasutamiseks kõikidele üldhariduskoolide õpetajatele ja õpilastele. Kogud on tasuta kättesaadavad kõikidele pedagoogidele nii eesti kui vene keeles. Enamuste kogude juurde kuulub ka diagnostiline test, mis annab õpetajale … Jätka lugemist