Väljasõit Lõuna- Eestisse

Eesti Loodusainete Õpetajate Liit kutsub õpetajaid väljasõitudele Eestimaa loodusesse. Soovime osavõtjatele tutvustada Eestimaa loodust ning anda ideid edasisteks ekskursioonideks ja õppekäikudeks. Oodatud on nii loodusainete kui ka teiste õppeainete õpetajad. Väljasõite toetab osaliselt Tallinna Linnakantselei. Seekord on meil kavas kahepäevane väljasõit Lõuna-Eestisse 18.-19. juunil k.a. Kavas on: Pühapäeval, 18. Juunil: Tallinn – Tartu – Eesti … Jätka lugemist

Otsitakse e- ülesannete koostajaid

Head loodusainete õpetajad! SA Innove kuulutab välja hanke e-ülesannete koostajate leidmiseks põhikooli loodusainete (loodusõpetus, geograafia, bioloogia, keemia, füüsika) ja matemaatika ainevaldkondades. Hanke raames otsime e-ülesannete koostajaid, et koostada põnevaid kujundavat hindamist toetavaid e-ülesannete kogusid. Kandideerimise tähtaeg on hiljemalt 8. mai 2017. Täpsem info kandideerimise ning hanke tingimuste kohta saadetakse Teile pärast vormi täitmist e-mailile. Vorm … Jätka lugemist

Konkurss “Minu klass tegutseb jätkusuutlikult”

Peipsi Koostöö Keskus annab teada, et alanud on rahvusvaheline heade õpetamistavade *konkurss “Minu klass tegutseb jätkusuutlikult”, mille tähtaeg on 18.mail 2017.* Konkursi eesmärgiks on leida ja tutvustada Euroopa formaalharidussüsteemis rakendatavaid keskkonda ja jätkusuutlikkust käsitlevaid häid õpetamistavasid. Konkursil osalemiseks tuleb *esitada keskkonnaalast jätkusuutlikust käsitleva õpetamismeetodi või tegevuse kirjelduse (vt. vorm kodulehelt ), mida on juba rakendatud … Jätka lugemist

Maanteeameti uus kaardirakendus

Maanteeametil on valminud uus koolitee kaardistamise rakendus. Selle kasutamine on üks võimalus, kuidas mitmekesistada õppetööd ning tegeleda liiklusteemaga. Õppevahendi abil saavad õpilased kaardistada oma koolitee ning see aitab neil mõelda oma igapäevasele liikumisele ja koolitee ohutusele, aitab märgata ohte ning planeerida ohutumat teekonda. Õpetajad saavad õpilaste vastustest olulist infot liiklusohutuse teema käsitlemiseks ning andmeid, mida … Jätka lugemist

Esri konverents „GIS – geograafia kaudu“

ALPHAGIS kutsub 14. korda toimuvale traditsioonilisele Esri konverentsile „GIS – geograafia kaudu“, mis leiab aset 10.-11. mail 2017 Tallinnas hotellis Euroopa. Nimetatud üritus on aastate jooksul saanud geoinfosüsteemide (GIS) spetsialistide, kartograafide ja asukohapõhiste tehnoloogiate kasutajate kogukonna suurimaks kohtumispaigaks Eestimaal. Konverentsil saavad kokku inimesed erinevalt elualadelt, et jagada üksteisega kasulikke kogemusi ja teadmisi ning viia end … Jätka lugemist

POLAARVIKTORIIN JA -EKSPEDITSIOON ÕPILASTELE

Eesti Polaarklubi korraldab koostöös SA Eesti Polaarfondi, Meremuuseumi ja Tallinna geograafiaõpetajate aineühendusega 5. mail Lennusadamas kaasahaarava polaarviktoriini! Peaauhinnaks parimatele mälumänguritele on võimalus sõita koos teadlastega põhjapolaarjoone taha Skandinaavia polaaraladele ekspeditsioonile. Alates 13. märtsist saab tutvuda polaarviktoriini eelvooru küsimustega Meremuuseumi kodulehel, 3-7. aprillil saab individuaalselt elektroonilist viktoriini täita ning 14. aprillil selguvad lõppvooru pääsenute nimed. Osalema … Jätka lugemist

KESKKONNAHARIDUSE EDENDAMISEKS ÜHISE TEGEVUSE MEMORANDUMi ALLKIRJASTAMINE

31. märtsil 2017 kell 10:00 Tallinna Loomaaia keskkonnahariduskeskuses. Memorandumi allkirjastavad haridus- ja teadusminister Mailis Reps ja keskkonnaminister Marko Pomerants. Ürituse korraldavad koostöös Keskkonnaministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. Memorandumi allkirjastamisele järgneb kolme keskkonnaharidust puudutava uuringu esitlus: Loodus- ja keskkonnahariduskeskustele nõuete seadmine. Uuringu viis läbi OÜ Cumulus Consulting, esitleb Jaan Urb. Põhikooli ja gümnaasiumi … Jätka lugemist

Loodusteaduste ümarlaud

Loodusteaduste olümpiaadi teemaline ümarlaud “LOODUSTEADUSTE OLÜMPIAAD – V ÕIMALUSED JA V ÄLJAKUTSED” toimub kolmapäeval 22. Mmärtsil KELL 14- 16.30 TARTUS. Ümarlaua esialgne programm on järgmine: Ülevaade loodusteaduste olümpiaadidest 2005–2017 Õpilaste tagasiside toimunud olümpiaadidele Õpetajate hinnangud ELOle ja ettepanekud olümpiaadi parendamiseks Korraldajate võimalused ja ettepanekud Arutelu Kokkuvõte Juhul kui soovite ümarlaual osaleda, täitke palun hiljemalt 19. … Jätka lugemist