Ootame õpetajate kaastöid keskkonnahariduslikule ajakirjale

Eesti Loodusainete Õpetajate Liidu toimetised, keskkonnahariduslik ajakiri „Kägu“, jätkab ilmumist. Ootame õpetajate ja kõigi keskkonnaharidusest huvitatud osapoolte kaastöid –heade kogemuste ja huvitavate projektide kirjeldusi, tööjuhendeid, metoodilisi juhendeid, tunnikonspekte, kontrolltöid jms – keskkonnahariduse, bioloogia, geograafia, loodusõpetuse, keemia vms alal. Kaastöö võib olla mistahes keskkonna- või loodushariduslikul teemal, artikli maksimaalne maht on 6 lehekülge (1 lk sisaldab 1800 tähemärki koos tühikutega), oodatud on ka artiklit illustreerivad fotod koos autori nime ja selgitava allkirjaga. Kaastöö kirjutamist ei tasustata, kuid samas annab oma kogemuste kirjasõnas avaldamine ning teistega jagamine õpetaja tööle lisaväärtust.

Ajakirja lugejateks on õpetajad ja keskkonnaharidusest huvitatud inimesed. Toimetised ilmuvad projektipõhiselt üks kord aastas, toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Ootame kaastöid hiljemalt 22. augustiks 2014, aadressil anne.kivinukk@gmail.com. Töö kättesaamisest teavitame saatjat lühikese e-kirjaga.
Ajakirja seniseid numbreid saab sirvida kodulehel
https://loodusaineteliit.wordpress.com/kagu/